Page 5 - Bilaga Kultur och Vendeltid
P. 5

5

                                          Vendeltids­
                                          dagarna
                                          29 – 30
                                          september
                                          2018

Stina och Bella.

Åter vid det hästskoformade bordet.

                                          Upplev makten och
                                          prakten i vendeltidens

Tandborste - ett nödvändigt
redskap för varje arkeolog

                                          Vendeltiden är den flärdfulla epoken före vikingatiden, mel-
                                          lan cirka 550 och 750/800 e Kr. Den 29-30 september vrider vi
                                          tillbaka tiden i Uppåkra med hela 1 400 år, till år 618, och bju-
                                          der in till en hejdundrande fest i regionens forna maktcenter.
                                          Genom en mängd olika aktiviter och attraktioner återskapar
                                          vi vendeltiden autentiskt och vetenskapligt!

                   Lag Balder sållar jord.            Ur programmet …..
                                          • Stora grupper av festklädda och festsmyckade krigare, män och
  de än är – ska förbli oupptäckta.   extra roligt att kunna använda boken   kvinnor, från fjärran länder.
  - Eleverna får också se filmen i Un- pedagogiskt i vår och Sparbanken Skå-   • Unika vendeltida modevisningar
derjorden, för att förstå kulturlager  nes satsning på Arkeologiskolan, berät-  • Hantverksutförande i textil och trä
och hur man läser dem. De får även en  tar Sofia Winge.             • Smide och gjutning
guidad visning i Halvdans och Meias                        • Mat-, krydd och mjödtillverkning
fotspår, karaktärerna ur Martin Wid-    Martin Widmark har även skrivit    • Flertalet stånd med försäljning
marks barnböcker om Halvdan Viking.   LasseMaja-böckerna. Widmark färgas    • Sagostunder för både barn och vuxna
Den senaste boken i serien heter ”Bland mycket av det som sker i hans närms-   • Arkeologiskola med Uppåkras arkeologer/vetenskapspedagoger
trälar och gudar”. Där springer Halvdan ta omgivning. Den senaste boken heter   • Teateruppsättning av Beowulf i Uppåkra kyrka
och Meia omkring just här i Uppåkra.   ”Silvermystieriet”, där en arkeolog grä- • Mat och fika serveras på området!
Boken innehåller en del fakta kopplad  ver i Valleby. Vad heter arkeologen?
till utgrävningarna här. Därför är det                       Hela programmet finns här -
                      Sofia Winge, så klart!         www.uppakra.se/vendeltidsdagarna
   1   2   3   4   5   6   7   8