Page 1 - Spegeln_Senior_September_2016.indd
P. 1

SEN IORNr2                        En bilaga från Spegelntidningarna               Annmari
                                                            Wellhag-Wallén

                                                            Med fokus på bostad         På sidan 10
                                                            och äldres ekonomi

Sept.                                                          Bonum bygger
2016                                                          seniorbostäder

                                                                             På sidan 11

Mattcurling - konsten

Seniorveckan -att hålla sig på mattan
      för elfte året i rad

På sidan 8

Som vanlig curling fast utan minusgrader och is!
Ungefär så kan man sammanfatta mattcurling -
en idrott som faktiskt är en svensk uppfinning
och som SPF Club 230 regelbundet tränar, med Ulf
Bengtsson och Gunnar Nilsson i spetsen.

Vetgirigt i cirkel
om Staffanstorp

En av PRO:s mest populära studiecirklar handlar

om Staffanstorps historia. Allt från de enskilda

socknarna till svunna tiders jultraditioner av-

handlas. Studiebesök står på programmet - till

utgrävningar, smedja och hembygdsgård...

                   På sidan 2

Stavgång med Korpen Staffanstorp:

”Sätt av tid för motion innan du blir gammal,
annars får du då sätta av tid för sjukdom.”

Så lyder ett talesätt. Det  rundan. Så vandrar man    Foto: Ulf Cederström
tillämpar vi, som deltar   iväg bland villorna utåt i
i motionspromenad en     byn. På cykelvägar eller   Veckan inledes på söndagen klockan 14.00 med tal av socialnämndens ordförande Liliana Lindström.
timme varje vecka.      gräsbevuxna passager     14.15 tar ”Musiktören” Leif Carlsson (bilden) över och underhåller med sång och musik.
               bland träd och buskar!
  Det är stavgång, som                  För elfte året i rad ordnas Seniorveckan i Staffanstorps kom- företag och föreningar väntar besökarna och i denna bilaga
går onsdagar kl 10 från     Väl tillbaka samlas
Skåningen, som avses. Vi   man för uppmjukning.     mun. Veckan inleds söndagen den 18 september och varar hittar du hela programmet.
är ett 20-tal trevliga per- Promenadslingorna är
soner som startar med en   avpassade så att man är
gemensam uppvärmning     tillbaka ungefär samtidigt.
på fem minuter. Sedan    Därefter tid för gemensam
väljer du långa eller korta avkoppling med fika!

Stavgång, från Skåningen, onsdagar kl. 10.        till fredagen den 23:e. Ett stort antal föredrag, visningar, Hela programmet på sidorna 4, 6 och 7
Vi har stavar - lös gärna terminskort!

KULTURFESTDe fem sinnenas

I STAFFANSTORP DEN 21 OKTOBER 2016

      Vi har plats för ett antal konsthantverkare och konstnärer
         Vill du också vara med på Staffanstorps Kulturfest,
                hör av dig till info@spegeln.se

                                                                     Arrangör: Club Spegeln
   1   2   3   4   5   6