Page 10 - Villaägarnas_Dag_bilaga_12_sid_aug_2017.indd
P. 10

10                                   IVT Center Skånska Energi - bjöd på energi!

Från förra gången
det begav sig...

Bilder från Handelns- och Villaägarnas dag 2016

Köp två värdemenyer
– få ett Happy Meal™ på köpet!

Välkommen in till McDonald’s® Staffanstorp!

Lämna kupongen i kassan när du beställer. Erbjudandet gäller endast en
kupong per person och dag på McDonald’s® Staffanstorp t o m 30/09
2017 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Rek pris värdemeny
från 69 kr. Värde Happy Meal ca 32 kr.

SSTTÖÖRRSTSTI SIKSÅKNÅENE

På attPföåraetbtyfgörgeaboycghgaavohcjhälapvahjaäklpuataaakvultoapapvslporpopbslpermob! lem!

        • Dygnet runt - jourverkSpsola- ocmh rörhtekneikt                                                                                                                                       Ackred. nr. 10148 Ohlssons
        • Fastighetsspolning - förebyggande och akut                                                                                                                                             Kontroll  är ackredi
        • Filmning och provtryckning avförebyggande åtgärder. ledningsnät                                                                                                                                        att utföra
        • Tömning av dagvattenbrunnar                                                                                                                                                 ISO/IEC 17020 (C) oljeavskilj
        • Rengöring och besiktning av oljetankar                                                                                                                                                     trycksättn

        • Relining

        STÖRST I SKÅNE• Avloppsspolning och Slamsugning

        • Ledningsinspektion
        STÖRST I SKÅNE• Lednings- och bruPånattnfösrebryeggna oochvavehjärlpianakguta avloppsproblem!
                                                  • Dygnet runt - jourverksamhet                                                                    Ohlssons i Landskrona AB
                                                                                                                                     är ackrediterade av SWEDAC
                                                                                                                                     att utföra 5-årskontroll av
                                                                                                                                     oljeavskiljarsystem samt
        ”Hej Ohlssons ! •

        EJagRhar hBelt JglömUt atDt tacAka föNr denDfinaE•

             service1n. Nu3är f9ruga5n :-•
        Miroslav, Landskrona mars, 2017På att förebyg•gFaasoticghheatsvsphojlänlinpga- afökreubtyaggaavndloe pocphsapkruot blem!
                                                  • Filmning och provtryckning av ledningsnät
                                                  *• Dygn•eTt örumnntin- gjoauvrvdeargkvsaatmtehnebtrunnar                                                         trycksättning med gas.
                                                                                                                           Ackred. nr. 10148

                                                  FFTiaölsmmt••inngiihRRnneeeggtlnisaognsvcöiphnrdoigpanlngrgoivnovagcttrht-yebfcnöekbrsneriiubknntygnngiaagnvragnlaedvdenooilncjehgtsaannkäkutatr    KontroOlhl lssons i Landskrona AB
                                                                                                                           ISO/IEC 17ä0r2a0c(kCre)diterade av SWEDAC

                                                                                                                                     att utföra 5-årskontroll av                     Pris efter
                                                                                                                                                                       ROT-avdrag
                                                                                                                                     oljeavskiljarsystem samt                      inkl. moms.
                                                                                                                                                                       Ord. pris 2455:-
                                                                                                                                     trycksättning med gas.
                                                     •                                                                      Ackred. nr. 10148
                                                                                                                              Kontroll
        Ugland sdomeernhspåellemlsans!!pMoyclknet itrnevglig kille som fixade det!!”•
                                                  RReenlign••öinrLAigevndlgonpoinpcghsssbpineosslpnikeintkngtiinooncghaSvlaomljestuagAnnkinanrgg e            ISO/IEC 17020 (C)               VILLADAG

                                                                                                   erbjudandekod:

        • Servisledning ut                    • Kök     • Avlo•ppLsesdpnoilnngins-goocchhbSrluanmnssuregnnoivnegring                                                           • Golvbrunn badrum

                                        • G•oLlevdnbinrgsuinnspnektkionällare eller liknande
                                             • LednMinirogssla-v,oLcanhdsbkrrounna mnasrrse, 2n01o7vering

                                                                                                    ”Hej Ohlssons !

*Erbjudandet gäller kommunerna Helsingborg, Landskrona, Lomma, Lund, Staffanstorp och SvMeirodslaavl,aJLa,agnthdasorkrhomenltagm2löam0rst1,a27t0t1-t7a1ck0a-fö3r d1e.n Pfinraisseervticeän.rNbu aärsfreugraant på en normalstor villa efter ROT-avdrag.

  Kontakta oss för en prisuppgift på arbetet i just Er fastighet.Vid underhållsspolning spolar vi rören/avloppet i köket, två golvbrunnar samt huvudledniJ”naHggejheOanrhhlsgeuslloattndgsltsö!iomlmltkeantotstmpaeclkemamfaöunr!nd!eeMnnyficnskaetsleterredvvilcniegnikn.iNlgleu.säorDmfrefuixgtaatdnae deetr!b!”judande gäller ej vid akuta åtgärder.
                                                                                                                                       glad som en speleman!! Mycket trevlig kille som fixade det!!”
                                                                                                                                                                       010-45 00 200
                            Som privatperson använder ni er givetvis av ROT-avdraget!046-25 78 50Kontakta oss för en prisuppgift på arbetet i just Er fastighet.                                                                         www.ohlssons.se

Ring oss gärna för mer information! www.pulsab.seKontaktaSoosms fpörriveantpperrissuonppagnivftänpdåearrnbieetertgiivjuestvtiEsrafvasRtOigTh-aevt.draget!
                                                                                                                                    Som privatperson använder ni er givetvis av ROT-avdraget!
                                    www.pwulwsawb..psuelsab.se                                                                          wwww.owhlwss.oohnlss.ssoens.se
www.pulsab.se                                                                                                                                                                       www.ohlss
   5   6   7   8   9   10   11   12