Page 9 - Spegeln_Skyltlördag_2017
P. 9

Det ska
 vara enkelt
 att driva
 eget
 Välkommen in till oss på
 kontoret i Staffanstorp så hjälper
 vi dig, eller läs mer på
 seb.se/enklafirman. Du kan
 också ringa 0771-62 53 53 för
 personlig service dygnet runt,
 alla dagar.
 Det ska
 vara enkelt
 att driva
 eget
 Välkommen in till oss på
 kontoret i Staffanstorp så hjälper
 vi dig, eller läs mer på
 seb.se/enklafirman. Du kan
 JULSKYLTNING HOS SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING
                                                      Välkomna!
 också ringa 0771-62 53 53 för
 2 december

 mellan 11-14 Vi bjuder på korv, glögg,                     ………………………………………………………………
                                         Min önskelista
 pepparkakor, godis och
 personlig service dygnet runt,


 ballonger till barnen!


 alla dagar.                                   ………………………………………………………………                                         ………………………………………………………………                                         ………………………………………………………………

                                         Namn: ……………………………………………


 Vikhem

  Tegelbruksvägen
   Erbjudande! Träffa tomten! idrottsplatser, ett koloniområde samt bra bussförbindelse
 I OmRådeT VIkhem I STAFFANSTORP kommer vi att bygga ett
 Värdera din bostad
 till både Lund och Malmö och även i övrigt fantastiska
 nytt kvarter med putsade fasader i ett trevligt och gediget
 kommunikationer till omvärlden. Sturups flygplats ligger
 arkitekturspråk. Vi kommer att uppföra 20 st par- och rad-
 Alla barn kan träffa tomten
 mindre än 20 minuter bort och Kastrup ligger bara 40
 hus om ca 100 kvm i ett plan plus förråd och uteplatser.
 innan jul och få en julgran. honom mellan 11.00-14.00.
 minuter bort. Det kommer att finnas en privat bil- och
 I husen finns det en möjlighet till ett tredje sovrum vilket gör
 och lämna sin önskelista till
 cykelparkering i anslutning till varje hus. Vidare kommer
 att de passar såväl den unga familjen som äldre som flyttar
 varje hus att ha privata sopkärl.
 från sin villa.

 I området finns tillgång till det mesta. Stora parker och
 eller gå in på svenskfast.se/staffanstorp.
 grönytor med lekplats, nära till bra skolor, badhus, service,  För mer information, kontakta oss på telefon 046 25 46 56 SVEnSK FaStIgHEtSFÖrMEDLIng I SaMarBEtE MED


 Ulf Lindblad Helena Lindblad Daniel Ollhage Anders Larsson Annmari  Finns på plats
 FASTIGHETSMÄKLARE EKONOMIANSVARIG FASTIGHETSMÄKLARE FASTIGHETSMÄKLARE Wellhag Wallén
 0709-25 05 07 0708-25 79 20 0733-56 50 43 0708-11 42 12 MÄKLARASSISTENT
                  0733-508 234
 STAFFANSTORP | Storgatan 5 | tEL 046 25 46 56 | SVE nSKFaSt.SE/StaFFanStorP
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14