Page 8 - Spegeln_Skyltlördag_2017
P. 8

Det ska
                           vara enkelt
                           att driva
                           eget
                           Välkommen in till oss på
                           kontoret i Staffanstorp så hjälper
                           vi dig, eller läs mer på
                           seb.se/enklafirman. Du kan
                           också ringa 0771-62 53 53 för
                           personlig service dygnet runt,
                           alla dagar.
                                          Det ska
                                          vara enkelt
                                          att driva
                                          eget
                                          Välkommen in till oss på
                                          kontoret i Staffanstorp så hjälper
                                          vi dig, eller läs mer på
                                          seb.se/enklafirman. Du kan
        JULSKYLTNING HOS SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING
                                                                                                                                     Välkomna!
                                          också ringa 0771-62 53 53 för
              2 december

             mellan 11-14                                           Vi bjuder på korv, glögg,                                               ………………………………………………………………
             mellan 11-14
                                                                                                                         Min önskelista
                                                               pepparkakor, godis och
                                          personlig service dygnet runt,


                                                                 ballonger till barnen!
                                                                 ballonger till barnen!

                                          alla dagar.                                                                         ………………………………………………………………                                                                                                                        ………………………………………………………………                                                                                                                        ………………………………………………………………

                                                                                                                        Namn: ……………………………………………


                                                                       Vikhem

                                                            Tegelbruksvägen
                     Erbjudande!                                              Träffa tomten!                                            I OmRådeT VIkhem I STAFFANSTORP kommer vi att bygga ett
                                                                                 idrottsplatser, ett koloniområde samt bra bussförbindelse
                    Värdera din bostad
                                                                                 till både Lund och Malmö och även i övrigt fantastiska
                                            nytt kvarter med putsade fasader i ett trevligt och gediget
                                                                                 kommunikationer till omvärlden. Sturups flygplats ligger
                                            arkitekturspråk. Vi kommer att uppföra 20 st par- och rad-
                                                                          Alla barn kan träffa tomten
                                                                                 mindre än 20 minuter bort och Kastrup ligger bara 40
                                            hus om ca 100 kvm i ett plan plus förråd och uteplatser.
             innan jul och få en julgran.                                               honom mellan 11.00-14.00.
                                                                                 minuter bort. Det kommer att finnas en privat bil- och
                                            I husen finns det en möjlighet till ett tredje sovrum vilket gör
                                                                         och lämna sin önskelista till
                                                                                 cykelparkering i anslutning till varje hus. Vidare kommer
                                            att de passar såväl den unga familjen som äldre som flyttar
                                                                                 varje hus att ha privata sopkärl.
                                            från sin villa.

                                            I området finns tillgång till det mesta. Stora parker och
                                                                                 eller gå in på svenskfast.se/staffanstorp.
                                            grönytor med lekplats, nära till bra skolor, badhus, service,      För mer information, kontakta oss på telefon 046 25 46 56                                            SVEnSK FaStIgHEtSFÖrMEDLIng I SaMarBEtE MED


                                                       Ulf Lindblad    Helena Lindblad    Daniel Ollhage    Anders Larsson     Annmari            Finns på plats
                                                      FASTIGHETSMÄKLARE   EKONOMIANSVARIG   FASTIGHETSMÄKLARE  FASTIGHETSMÄKLARE  Wellhag Wallén
                                                       0709-25 05 07     0708-25 79 20    0733-56 50 43    0708-11 42 12    MÄKLARASSISTENT
                                                                                                  0733-508 234
                                                          STAFFANSTORP | Storgatan 5 | tEL 046 25 46 56 | SVEn SKFaSt.SE/StaFFanStorP
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13