Page 10 - Spegeln_Skyltlördag_2017
P. 10

10                   SPE G E L N - SK Y LT L Ö R D A G

      Den levande


      adventskalendern!        - Välkomna ALLA som älskar julen: barn,

         barnfamiljer, föräldrar, vuxna, seniorer…

        - Kom och hjälp oss öppna adventsluckan varje
        dag! Jättespännande musik-, dans- och sago-
        överraskningar bakom varje hemlig lucka!
          God och Glad Jul!                                            Foto: Ivar Sjögren, Staffanstorps kommun.      Varje dag i december blir det adventslucköppning  Fre 1 kl. 17: Första luckan öppnas. Överraskning! Ons 13: Vi fi rar Lucia!
      i en röd liten stuga på Torget i Staffanstorp med  Lör 2 kl. 11-14: Ljusinda & Tomteorkestern underhål- Kl. 10: Luciaallsång för hela Staff anstorps kom-
      massor av underhållning och överraskningar.   ler och Sagotomten är på plats under Staff anstorps  mun! Kom och var med!
       Varje dag öppnas luckan av ett eller fl era barn  Skyltlördag, massor av aktiviteter och Julemys i Staf- Kl. 17: Supermysigt Luciatåg skrider fram över
      tillsammans med julnarren själv, initiativtagaren  fanstorp city och på Rondellen.     torget!
      Linda Lundqvist.                Sön 3 kl. 10: St. Staff ans vuxenkör förgyller torget  Tor 14 kl. 17: Överraskning
       - Ingen vet vad som döljer sig bakom luckorna.  med Första adventsfi rande.
      Det blir många fantastiska överraskningar.   Mån 4 kl. 17: Rimstuga med en rappande Den-  Fre 15 kl. 17: Överraskning
       - Ordet tillsammans är signumet. Detta gör vi  nis Landen. Vem ska du ge en speciell julklapp till  Lör 16 kl 10: JULALLSÅNG MED IVAR & LINDA,
      ihop, massor av aktörer i Staffanstorp och hela vår  i år, kanske något du tillverkat själv? Kom, så syr vi  kom och sjung in Julen tillsammans med oss, ju
      befolkning. Allt är staffanstorpskt, detta är ett helt  tillsammans ihop rimmen till era paket och givetvis är  högre desto bättre, texter till alla!
                              tidningen på plats och dokumenterar era vitsiga rim.
      lokalt engagemang och alla tillfrågade har ställt  Rimma är riktigt kul och skumtomtar är gott! Sö 17 kl. 10: Den proff siga Musikkåren spelar
      upp helt ideellt. Att göra något tillsammans och ta                      loss tillsammans med deras nye fantastiske diri-
      del av något live i denna digitala värld är viktigt och  Tis 5 kl. 17: Överraskning     gent och tillsammans fi rar vi tredje advent.
      gör väldigt gott, säger Linda.         Ons 6 kl. 17: Överraskning          Mån 18 kl. 17: Överraskning
                              Tor 7 kl. 17: Överraskning          Tis 19 kl. 17: Överraskning
                              Fre 8 kl. 17: Överraskning          Ons 20 kl. 17: Överraskning
                              Lör 9 kl. 10: Joyvoice uppträder, tjoho vilken glädje  Tor 21 kl. 17: Överraskning
      FOTNOT:                     som sprids av denna gigantiska kör, kom till torget och
                              sväng med…                  Fre 22 kl. 17: Överraskning
      Linda Lundqvist berättar att tomten även har  Sön 10 kl. 10: Pepparkaksbak för både små och stora,  Lör 23 kl. 10: Överraskning
      en vädjan till oss alla:            kom så bakar vi tillsammans på Träff punkten, precis  Julafton 24 kl. 10. Vi sätter världsrekord i Lång-
       ”Snälla alla Sta anstorpare, hjälp barnen att  bredvid torget. Ta gärna med en kompis, släkting,  dans och dansar in Julen tillsammans i Staff ans-
      vakta stugan så den får stå ostörd och orörd  kavel och förkläde så fi xar vi degen - och tillsammans  torp! Kom ut ur stugan, ta katten med dig och var
                              fi rar vi andra advent, blir fantastiskt mysigt!
      hela december och sprida sin fi na julstämning                         med så bildar vi en lååååååååååååång dans runt
      hela advent! Vi ses på julafton allihopa!    Mån 11 kl. 17: Överraskning          hela torget! Viktigt att vara tillsammans på själv-
                                                     aste Julafton och rasta av ungarna innan släkten
       Varma hälsningar,               Tis 12 kl 17: Överraskning          och tomten anländer!
       Tomten.”
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15